*

Placering och försäkringar för privatpersoner och företag

*

Placering och försäkringar för privatpersoner och företag

Sjukförsäkring

Sjukdom eller ett olycksfall kan drabba vem som helst. En kortvarig sjukskrivning kanske inte påverkar ekonomin så mycket, men om sjukskrivningen blir långvarig kan det bli mer kännbart.

Med vår sjukförsäkring kan du försäkra dig mot inkomstbortfall, upp till 90% av inkomsten.

Ersättningstid
10 år (120 månader) inkl karenstid. Äldre ersättningsperioder sammanräknas med nya.

Kompensationsregler
Nedan hittar du kompensationsregler.

Aktuell kompensationstabell med hänsyn tagen till den försäkrades:

  • aktuella inkomst
  • avtalssjukförmåner
  • övrigt försäkringsskydd i Folksam eller annat bolag

Ersättning från idrottsutövning berättigar ej till kompensationsutrymme.

Kompensationsnivå
90 % (tillsammans med övriga sjukförmåner).

Höjningsrätt
Årlig höjningsrätt i samband med årsförfallodag. Avtalets första höjningsrätt inträffar två år efter begynnelsedatum. Höjning medges med vad aktuellt kompensationsutrymme tillåter, dock högst 10% av aktuellt försäkringsbelopp vid höjningstillfället.
    Ej utnyttjad höjning för tidigare år får ej utnyttjas.
    Särskild ansökan om höjningsrätt S 0233.
    Ansökan om höjningsrätt S0233

Höjning av försäkringsbeloppet
Höjning av försäkringsbeloppet (utöver det som höjningsrätten medger) kräver fullständig hälsa.

Premiebefrielse
Försäkringen ger rätt till premiebefrielse vid minst 50% arbetsoförmåga under den tid som försäkringsbelopp utbetalas.

Inskränkningar
Se förköpsinformation

Kvalifikationstrappa tariff SVMT
För tariff SVMT gäller i normalfallet en kvalifikationstrappa. För mer information läs nedan.

Sparförsäkring krävs
För att få teckna sjukförsäkringen ska försäkringstagaren ha tecknat sparförsäkring i Folksam på den försäkrades liv.

Sparandet kan ske i p- eller k-klassad sparförsäkring eller individuellt pensionssparande i

  • Folksam Liv (traditionell försäkring)
  • Folksam Spar AB (individuellt pensionssparande)
  • Folksam Fondförsäkring AB (fondförsäkring)
  • före detta Förenade Liv Livförsäkrings AB (traditionell försäkring)
  • Folksam LO Fondförsäkringsaktiebolag (fondförsäkring)
  • Folksam kooperativa tjänstepensioner

Dock ej i direktsparande i fonder.

Skattekategori (P)
Premien i en Pensionsförsäkring (P) är upp till en viss gräns avdragsgill i deklarationen. Utbetalning inkomstbeskattas.

Copyright © Sado Finans 2018