*

Placering och försäkringar för privatpersoner och företag

*

Placering och försäkringar för privatpersoner och företag

Pensionssparande

För ägaren

Visste du att du som har eget företag kan avsätta en del av vinsten till din egen pension och att summan är avdragsgill? Väljer du sedan ett bra pensionssparande kan det sätta guldkant på din framtid.

Kan du leva på 60 procent av din lön?

Fondanknuten pensionsförsäkring

Att spara till pensionen i en fondförsäkring är ett bra alternativ både för dig som själv vill välja hur dina pengar ska placeras, men även för dig som vill att någon annan gör jobbet.

Därför sparar du i fonder

Stort utbud av fonder
Vi vill att du, som kund i Folksam, ska kunna välja bland marknadens bästa fonder. Därför har vi valt ut ett antal fonder från andra förvaltare som vi tror på, bland annat etiska fonder, fonder med låga avgifter och prisbelönta toppfonder.

Låga avgifter
Du får mer pengar sparade eftersom våra fonder har så låga avgifter. På lång sikt kan det innebära åtskilligt många mer tusenlappar till din pension som inte äts upp av onödigt höga avgifter.

Etiska placeringar
Vi vill att du som kund i Folksam fondförsäkring ska ha ett brett utbud av fonder med etiska placeringskriterier att välja mellan. Därför erbjuder vi fonder på de flesta marknader där fondbolaget undertecknat FN-initiativet Principles for Responsible Investments (PRI).

Vi har dessutom fonder från flera fondbolag med egna etiska kriterier.

Följ dina fonder på Mina sidor
På vår internettjänst Mina sidor kan du följa värdet på ditt sparande och enkelt byta fonder utan kostnad.

Historisk avkastning är ingen garanti
Tänk på att historisk avkastning inte är en garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. En högre risk kan dock öka möjligheten att på sikt få bättre avkastning.

 

 

Traditionell pensionsförsäkring

En traditionell pensionsförsäkring betyder att vi på Folksam förvaltar ditt sparande. För varje inbetalning du gör får du ett garanterat utbetalningsbelopp.

Är utvecklingen bra får du en högre utbetalning än det garanterade beloppet. Både enkelt och tryggt.

Du gör ett bra beslut som börjar ett privat pensionssparande. Tack vare det jämnar du ut skillnaden mellan den lön du har idag, och den pension du får i framtiden.

Trygg avkastning – stark ekonomi

Hur får vi dina pengar att växa? När du sparar i vår traditionella pensionsförsäkring får du alltid det garanterade pensionsbeloppet.

Det är en trygghet för dig – men du har dessutom möjlighet att få mer pengar i form av avkastning. En viktig nyckel till bra framtida avkastning är solvens.

Därför sparar du hos oss:

Årets livbolag – i år igen
Vi har blivit utsedda till Årets livbolag, både år 2011 och 2012. Det är Söderberg & Partners, en av Sveriges ledande finans- och försäkringsförmedlare, som varje år utser marknadens bästa aktör bland livförsäkringsbolagen.

Hämtat ur motiveringen
"Folksam visade återigen att det går att leverera en trygg och stabil traditionell produkt som ger en god riskjusterad avkastning till spararna"

Avkastning – i topp de senaste fem åren
Den genomsnittliga årsavkastningen i vår traditionella försäkring de senaste fem åren (2008-2012) ligger i toppen, tillsammans med dotterbolaget KPA Pension.

När du sparar i vår traditionella pensionsförsäkring får du alltid det garanterade pensionsbeloppet. Det är en trygghet för dig. Men du har dessutom möjlighet att få mer pengar i form av avkastning.

Tryggt och enkelt – med ekonomisk styrka
Folksam är ett ekonomiskt starkt bolag med hög solvens- och konsolideringsgrad. Det betyder att vi kan uppfylla våra åtaganden mot kunderna.

Sparar du i vår traditionella pensionsförsäkring får du alltid minst det garanterade pensionsbeloppet – oavsett hur det går på börsen. Det är en trygghet för dig.

Du behöver inte sköta några placeringar. Vi förvaltar aktivt dina pensionspengar för att ge dig en långsiktigt god avkastning.

Rättvist och etiskt – det tjänar du på
Folksam är ett ömsesidigt bolag. Det betyder att vi ägs av våra kunder. All vår vinst går direkt till våra kunder och inte till aktieägare, eller som bonus till ledningen.

Vi vill även att våra investeringar ska bidra till en hållbar utveckling. Dessutom är vi övertygade om att de företag som tar ansvar för miljö och mänskliga rättigheter är mer lönsamma på sikt. Därför har vi etiska kriterier för hur vi investerar våra kunders pengar.

Inga dolda – bara låga – avgifter
Du som är kund är med och äger oss och det viktigt att du vet vad du betalar för. Våra avgifter ska vara rättvisa och enkla att förstå.

Du ska inte överraskas av konstiga tillägg eller avdrag utan kostnaden ska vara låg och inte äta upp det förvaltade beloppet.

 

För medarbetaren

Löneväxling eller bonusväxling

Som arbetsgivare kan du erbjuda dina anställda extra pension genom att omvandla en del av lönen eller andra förmåner till pensionssparande.

Det behöver inte innebära några extra kostnader för företaget och vi ser till att administrationen blir enkel för dig.

Sköna fördelar

Omvandla lön till pensionssparande
Du kan erbjuda dina anställda att omvandla en del av lönen eller andra förmåner till pensionssparande. Det kan till exempel vara:

  • Bruttolön
  • Lokal lönepott
  • Rörliga lönedelar
  • Bonus
  • Vinstandelar
  • Arbetstidskonto

Fördel för medarbetaren
För medarbetaren innebär det en möjlighet att förbättra den egna ålderspensionen, att sluta lite tidigare eller att minska arbetstiden åren innan pensioneringen.

Inga extra kostnader
Tack vare att arbetsgivaravgiften på pensionspremier, den så kallade särskilda löneskatten, är lägre än arbetsgivaravgiften på lön kan en arbetsgivare höja den anställdes sparande utan att det kostar företaget något extra. Vi ser till att administrationen blir enkel för arbetsgivaren.

Copyright © Sado Finans 2018