*

Placering och försäkringar för privatpersoner och företag

*

Placering och försäkringar för privatpersoner och företag

Missnöjd?

Du är viktig för oss vi vill att du kontaktar oss om du är missnöjd. Sado Finans målsättning är att besvara klagomål så skyndsamt så möjligt,klagomål besvaras normalt inom 14 dagar från det att ärendet kommit in till klagomålsansvarig. om utredningen kräver en längre handläggningstid kommer du bli informerad om det. om du inte är nöjd med beslutet har du möjlighet att vända dig till ARN eller till allmänna domstolen och få ditt ärende prövat.

Klagomålsansvarig:
Sado Finans
Rania Sado
Box 270
15123 Södertäle

Copyright © Sado Finans 2018