*

Placering och försäkringar för privatpersoner och företag

*

Placering och försäkringar för privatpersoner och företag

Barnförsäkring

Alla barn har rätt till en bra försäkring

En bra barnförsäkring behövs! Typiskt nog så inträffar de flesta allvarliga olyckor med barn under kvällar och lov, tider när kommunens försäkringar inte gäller.

Dessutom ger de flesta kommunala försäkringarna ett dåligt skydd vid sjukdom, vilket faktiskt är den vanligaste orsaken till exempelvis invaliditet.

Därför tecknar du vår försäkring

 • 50% rabatt på första årspremien om du tecknar innan barnet fyllt ett år
 • Gäller dygnet runt, ger ersättning direkt
 • Ersätter i samband med sjukdom, olyckor och bestående funktionsnedsättning
 • Krisbehandling vid överfall, hot eller dödsfall
 • Kan tecknas upp till 16 års ålder och gäller ända upp till 25 år
 • Obegränsad tillgång till samtalsstöd med bland annat professionella rådgivare
 • Nyhet: Nu kan du få 10% samlingsrabatt om ditt hem är försäkrat hos oss

Med mycket innehåll

 • Medicinsk invaliditet
 • Ekonomisk invaliditet
 • Ersättning vid kritisk sjukdom
 • Ersättning vid sjukhusvistelse 
 • i minst 3 dagar i följd
 • Dödsfallsbelopp
 • Ersättning för ärr
 • Hjälpmedel (vid invaliditet)
 • Fritidsaktivtet
 • Ersättning vid tillfällig föräldrapenning vid allvarligt sjukt barn
 • Krisbehandling
 • Akut sjukhusvistelse
 • Ersättning vid vårdbidrag
 • Ersättning vid vård i hemmet efter sjukhusvistelse
 • Läke- och resekostnader*
 • Olycksfallsersättning**
 • Skadade kläder och glasögon**
 • Tandskadekostnader**

* Endast vid sjukdom
** Endast vid Olycksfallsskada

Copyright © Sado Finans 2018